Kære venner og gæster,
Foranlediget af regeringens vanskelige men helt nødvendige beslutning omkring nedlukning af restauranter m.v. har vi på Aalbæk gl. Kro besluttet at lukke hotel og restaurant midlertidigt frem til den 15. april.
 
Vi sender vores gode faste medarbejdere hjem på løntilskudsordningen, og ingen mister deres job.
 
Så snart situationen normaliseres åbner vi igen – og vi glæder os allerede rigtig meget, og håber, at det bliver i en ikke for fjern fremtid. Vi følger situationen nøje og vil informere på facebook og hjemmeside, når det er relevant.
 
Vi går i gang med at kontakte alle dem, som ikke har kontaktet os – så vi holder forbindelsen til vores gode gæster.
 
Ulla vil være til at få fat i pr. telefon på stort set alle hverdage mellem kl. 11.00 og 13.00 – og I kan naturligvis også maile til os på aalbak@aalbak-gl-kro.dk
 
I mellemtiden glæder vi os over at bo i et land, hvor solidariteten er stor, og at der både fra regering, folketing  og arbejdstager- og arbejdsgiver side er stor vilje til at hjælpe os alle igennem denne krise med mindst muligt skade.
 
Pas på jer selv derude – vi ses, når vores verden bliver sig selv igen.
 
Mange hilsner fra alle os på kroen
close-link